Jeopardy W rld

Arhitektuur ja ehitised

image

Selline "tantsiv" maja asub just selles Euroopa pealinnas.


Mis on Praha? Ehitis valmis aastatel 1992-1996 ja kuulub uusbarokk arhitektuuristiili alla.

User account
Login
E-mail and password
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.
Sign up as a user
JeopardyWorld account
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.