Jeopardy W rld

Arhitektuur ja ehitised

Nõukogude Liidu ajal tuntuks saanud paneelehitised, mis on oma hüüdnime saanud ühe valitseja järgi.


Mis on hruštšovka? Neid ehitati massiliselt aastatel 1959-1985 ja nendesse majutati 25% NSV Liidu elanikkonnast ehk umbes 57 miljonit inimest.

User account
Login
E-mail and password
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.
Sign up as a user
JeopardyWorld account
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.