Jeopardy W rld

Arhitektuur ja ehitised

image

Ringikujulise põhiplaaniga ehitis või ruum, mis hakkas laialdaselt levima 19. sajandi pargiarhitektuuris.


Mis on rotund?

User account
Login
E-mail and password
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.
Sign up as a user
JeopardyWorld account
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.