Jeopardy W rld

Elekter

Öeldakse, et elektrik eksib elus 2 korda. Üks neist on see kui ta särtsu saab. See on aga teine kord.


Mis on ameti valimine?

User account
Login
E-mail and password
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.
Sign up as a user
JeopardyWorld account
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.