Jeopardy W rld

GURMAANIDELE

Haggis on traditsiooniline šoti toit, mille peamiseks koostisosaks on just selle looma süda, maks ja kopsud.


Lammas

User account
Login
E-mail and password
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.
Sign up as a user
JeopardyWorld account
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.