Jeopardy W rld

GURMAANIDELE

Just seda osa põdrast peetakse Alaskal delikatessiks ja süüakse peamiselt süldi sees.


Nina

User account
Login
E-mail and password
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.
Sign up as a user
JeopardyWorld account
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.