Jeopardy W rld

Kes ütles?

Võitmiseks tuleb lüüa 1 kord rohkem kui vastane üle võrgu ja väljaku piiridesse.


Kes on Heiki?

User account
Login
E-mail and password
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.
Sign up as a user
JeopardyWorld account
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.