Jeopardy W rld

MAAD JA LINNAD

Mis on maailma vanim linn?


Damaskus. Süüria pealinn Damaskus arvatakse olevat vanim pidevalt asustatud linn maailmas, mille asustusaja andmed lähevad ajas tagasi vähemalt 11 000 aastat. Selle asukoht ja püsivus on teinud linnast seose tsivilisatsioonide tuleku ja kadumisega. Praegu elab selles linnas umbes 2,5 miljonit inimest ja 2008. aastal nimetati seda Araabia kultuuripealinnaks.

User account
Login
E-mail and password
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.
Sign up as a user
JeopardyWorld account
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.