Jeopardy W rld

OKTOOBER

2014.a lükati homoteerullile hoog sisse ning 40 poolthäälega võeti Riigikogus vastu see seadus.


Mis on kooseluseadus

User account
Login
E-mail and password
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.
Sign up as a user
JeopardyWorld account
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.