Jeopardy W rld

Piir

Sõnad laulust “sind otsin ja jälle, me vahel on piir” on just selle Eesti lauljatari laulust pärit.


Kes on Maarja-Liis Ilus? See laul esindas Eestit 1997. aastal Eurovisioonil, mis sai 8. koha.

User account
Login
E-mail and password
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.
Sign up as a user
JeopardyWorld account
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.