Jeopardy W rld

Piir

Selle müüri kogupikkuseks oli 156,4 km.


Mis on Berliini müür? Sellest 112 km oli betoonplaatidest või tellistest sein. Müüri valvas igapäevaselt umbes 10 000 sõdurit.

User account
Login
E-mail and password
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.
Sign up as a user
JeopardyWorld account
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.