Jeopardy W rld

Plizzanet Earth with SNOOP DOGG

Kuidas rästikud poegivad?


Sageli keerab emarästik ennast ümber puu ehk ronib kännu või heinakuhja otsa, jättes saba allapoole rippu ja kukutab sedasi kümmekond 15 - 20 sentimeetri pikkust rästikupoega rohule, et rästikupojad võimalikult kaugele kukuksid. Rästikupojad, kes ei jõua ära roomata, sööb rästikuema ära.

User account
Login
E-mail and password
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.
Sign up as a user
JeopardyWorld account
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.