Jeopardy W rld

PUNANE

Selle riigi valitsuse võimuletulekut nimetas Mart Helme "punaseks revanšiks" (ja vasakjõudude ajalooliseks kättemaksuks lüüasaamise eest kodusõjas sada aastat tagasi).


Mis on Soome

User account
Login
E-mail and password
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.
Sign up as a user
JeopardyWorld account
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.