Jeopardy W rld

Rasedus

Teadaolevalt maailma vanima sünnitanud naise vanus?


Mis on 101. Tegemist oli naise 17nda lapsega ning eelnevalt oli talle tehtud ka munasarjade siirdamine.

User account
Login
E-mail and password
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.
Sign up as a user
JeopardyWorld account
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.