Jeopardy W rld

SAAST

image

Milline maailma ookean sisaldab kõige rohkem plastikut?


Vaikse ookeani põhjaosa on maailma ookeanidest kõige saastatum. Selles on hinnanguliselt kaks triljonit plastitükki, mis moodustab kolmandiku kogu ookeanis leiduvast plastist.

User account
Login
E-mail and password
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.
Sign up as a user
JeopardyWorld account
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.