Jeopardy W rld

SEKS

Preservatiivide ajalugu küündib 11 000. aastad eKr. Tänapäevase kondoomi eelkäijaks peetakse 1400 aastal Hiinlaste poolt kasutatusele võetud kondoome mis olid valmistatud just selle looma soolest?


Mis on lammas

User account
Login
E-mail and password
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.
Sign up as a user
JeopardyWorld account
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.