Jeopardy W rld

USUME

Voodoo religioon ühendab endas erinevaid uskumusi, traditsioone ja tavasid Aafrika religioonidest ja roomakatoliku kristlusest. Millises riigis see usund loodi?


Haiti. Haiti voodooga tegeletakse paljudes Kariibi mere riikides ja ka Lõuna-Ameerika osades. Seda harrastatakse ka Ameerika Ühendriikide lõunaosas, eriti Louisianas, kus seda nimetatakse New Orleansi voodoks. Sõna voodoo pärineb sõnast, mis tähendab vaimu, jumalat või püha objekti. Haiti voodoo juured ulatuvad Lääne-Aafrika religiooni nimega Vodun, mida praktiseeritakse Beninis ja Togos. Aafrikast pärit orjad toodi Haitile 1600. aastatel ja just need orjad lõid voodoo, soovides säilitada oma Aafrika veendumusi. Nende hispaanlastest ja prantslastest omanikud järgisid roomakatoliku traditsioone. Aja jooksul põimus voodoo ristiusuga.

User account
Login
E-mail and password
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.
Sign up as a user
JeopardyWorld account
Google account
* It may take 1 to 10 seconds to identify your Google Account.